Uitdaging voor ondernemers

Heel veel vacatures worden aangeboden via Vacature Sites en Werving & Selectie Bureaus.

Daarbij legt de ondernemer in het gehele proces zijn kaarten op tafel.

Dit kan binnen de onderneming wel eens verstorend werken, omdat werknemers in een vroegtijdig stadium al op de hoogte zijn terwijl het bedrijf liever dit voor zich zelf houdt en tijdens het proces nog wil bijsturen in behoeften.

 

De Vooruitgang & Partners kiest voor de directe benadering. Dit betekent dat wanneer een bedrijf personeel nodig heeft of op freelance basis wil uitbreiden, een profiel kan aanleveren hoe men een vacature wil invullen. Op basis hiervan gaat de Vooruitgang & Partners binnen haar netwerk op zoek naar de juiste kandidaat. Relevante gegevens anoniem van maximaal drie kandidaten worden dan aangeleverd.

 

Wanneer het bedrijf kennis wil maken met één, twee of drie kandidaten staat daar een eerste vergoeding tegenover.

Zo gauw deze vergoeding binnen is kan er een afspraak worden gemaakt en zullen de persoonlijke gegevens van de kandidaat beschikbaar zijn. De bedrijfs gegevens zullen dan pas aan de kandidaat worden verstrekt.

 

Bij het indienst treden wordt een vergoeding betaald, na afloop van de proeftijd en de laatste bij prolongatie na zes maanden. Over de juiste bedragen zullen afspraken worden gemaakt.

Wanneer onvoldoende resultaat wordt behaald kan op basis van de zelfde voorwaarden verder worden gezocht.

De Vooruitgang & Partners zal het gehele proces begeleiden w.o. aanwezig zijn tijdens het sollicitatie gesprek.

 

Voor informatie: info@devenp.nl