Informatie voor ondernemers

De Vooruitgang & Partners is opgericht in 2009 met als doel burgers en bedrijven te ondersteunen op allerlei terreinen.

Dit doen wij binnen een steeds meer groeiend netwerk van professionals

Daarbij werken wij van praktijk naar praktijk en doen dit op een niet confessionele wijze.

 In deze richten wij ons niet op subsidies vanuit de overheid, maar leggen de verantwoordelijkheid neer bij onze klant en doen dit laagdrempelig, waarbij wij kijken naar de persoonlijke omstandigheden.

Onze ervaring leert, dat daardoor kansen worden vergroot doordat controle mechanieken vanuit b.v. het UWV niet meer gelden.

 

Met een commerciële en management ervaring van ruim 40 jaar zijn wij in staat succesvol resultaten te verwezenlijken en tot oplossingen te komen.

Daarbij richten wij ons in het bijzonder op startende ondernemingen, die wij op allerlei terreinen kunnen ondersteunen, waarbij markt onderzoek op de eerste plaats komt.

 

Daarnaast kunnen wij uw verkoop team opzetten en begeleiden en zijn wij gespecialiseerd in werving & Selectie plus reïntegratie. Training & Coaching is hier de sleutel in. Ook bij marktonderzoek kunnen wij behulpzaam zijn.

Tenslotte is het oplossen van maatschappelijke problemen in de verhouding met instanties wezenlijk. Voor begeleiding en het opzetten van bezwaarschriften bent u bij ons op het juiste adres.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de diverse onderdelen op onze website.