Arbeidsbemiddeling

De arbeidsmarkt wordt in ons land steeds complexer.

Bedrijven vinden steeds moeilijker geschikt personeel. Daarvoor nemen zij in de hand “Werving en selectie + reïntegratie bureaus”. Deze werken veelal op een bureaucratische wijze. Zonder dat resultaat gegarandeerd is.

Ook geeft het mkb veel geld uit aan b.v. advertentie kosten. Maar dan moet de ondernemer het verder zelf uitzoeken.

Werkzoekenden zien door de bomen het bos niet meer. Ook zij komen om in een bureaucratische niet op de praktijk geënte wijze van arbeidsbemiddeling.

Vacature banken zijn er genoeg. Ook aan sollicitatie trainingen geen gebrek.

Maar aan een individuele begeleiding ontbreekt het.

Ook aan een actieve benadering van werkzoekenden wordt weinig gedaan. Bureaus nemen veelal een passieve houding in en werkzoekenden worden na verloop van tijd reddeloos en geven het op. Het verblijven in dak en thuisloos centra en het bezoeken van voedselbanken is dan ook geen uitzondering.

Bekend is dat b.v. veel technisch mensen in sociale problemen zijn gekomen.

Wij zullen ze op weg helpen!!

“De Vooruitgang & Partners” staat voor een totaal andere benadering!

Zij gaat actief op zoek naar de werkzoekenden en vindt daarvoor uiteindelijk de geschikte werkgever.

Dit kan gebeuren op ieder niveau.

Uiteindelijk zullen ook sollicitaties in de praktijk begeleid worden en zal

“De Vooruitgang & Partners” op zoek gaan naar de juiste werkgever voor haar werkzoekenden.

Informatie: info@devenp.nl